Výměna předního skla (repasování) u LCD displeje Apple iPhone 6 krok za krokem

Jako jedna z mála firem v České Republice nabízíme profesionální výměnu předního skla (repasování) u LCD displeje pro mobilní telefony značky Apple metodou OCA fólií, jakou používá výrobce LCD displejů. Níže uvedený postup není možné realizovat v "domácích" podmínkách, protože jsou k němu potřebné profesionální zařízení, které zaručují vynikající opakovaný výsledek práce. Podobným způsobem je možné vyměnit předním sklo / vyměnit dotykovou plochu (repasovat) u LCD displeje i jiných značek, jako je například Samsung nebo Nokia, s malými odlišnostmi.

Uvedený postup je shodný u LCD displejů typu Apple iPhone 5 / 5S / 5C / SE / 6 / 6S / 6 Plus / 6S Plus

1) Po přijetí mobilního telefonu se provedete kontrola jeho funkčnosti - přední / zadní kamera, dotyková plocha u LCD displeje a jeho správné zobrazování. Poté se demontují komponenty z LCD displeje, zvláštní opatrnost se musí klást na "Home" tlačítko s ID touch, které není možné nahradit kvůli spárování výrobního čísla ID touch se zařízením. Pokud repasujeme více LCD displejů najednou, Označíme si zadní stranu LCD displeje značkou s barvou předního skla a zkratkou jména zákazníka, abychom nezaměňovali LCD panely mezi zákazníky. 

 praskle predni sklo Apple iPhone 6 demomntaz komponent Apple iPhone 6 Apple iPhone 6 bez komponent


2) Funkčnost demontovaného LCD displeje se ještě ověří na testeru, který otestuje funkčnost dotykové plochy, správné zobrazení bílé / černé (pro kontrolu mrtvých pixelů), jednotlivé RGB barvy - červená / zelená / modrá (ze kterých se skládá každý pixel) a dvou testovacích obrázků.

tester LCD Apple iPhone 6 tester LCD Apple iPhone 6 tester LCD Apple iPhone 6 tester LCD Apple iPhone 6 tester LCD Apple iPhone 6 tester LCD Apple iPhone 6 tester LCD Apple iPhone 6 tester LCD Apple iPhone 6

3) Po kontrole funkčnosti LCD displeje se nahřeje LCD displej na teplotu 75 °C a demontuje se plastový rámeček. Na poloautomatickém separátoru, (se strunou o tloušťce 0.1 mm) se provede odřezání / demontáž předního skla od LCD panelu s dotykovou plochou. Po odřezání předního skla zůstane samostatný LCD panel s dotykovou plochou o tloušťce cca 3 mm, který je velice citlivý na prasknutí, proto se s ním musí zacházet velice opatrně, aby nedošlo k jeho poškození při dalších procesech.

 demontáž předního skla Apple iPhone 6 LCD panel s dotykovou plochou Apple iPhone 6

4) Po demontáži / odřezání předního skla od LCD panelu s dotykovou plochou demontujeme / odřízneme i polarizační filtr, který je plastový a většinou bývá poškozený ostrými střepy z předního skla. Bez jeho demontáže by byly vidět na LCD displeji čáry nebo tečky, které by mohly zkreslovat obraz / chybně lámat světlo vycházející z LCD panelu. Pod polarizačním filtrem je skleněná vrstva dotykové plochy, která bývá bez poškození.  

odřezání polarizéru Apple iPhone 6 LCD panel bez polarizéru Apple iPhone 6

5) Po demontáží / odřezání polarizačního filtru zůstane na sklu dotykové plochy lepidlo, které se musí očistit, aby nezkreslovalo barvy a mohly se jednotlivé vrstvy na dotykovou plochu opět přilepovat. Po automatickém čištění LCD panelu se většinou musí ještě sklo dotykové plochy manuálně dočistit, aby se odstranily všechny zbytky lepidla. 

 automatické čištění LCD panelu automatické čištění LCD panelu automatické čištění LCD panelu

6) Po důkladném očištění lepidla z dotykové plochy LCD panelu se přilepí nový polarizační filtr a poté OCA fólie, která spojuje LCD panel s předním sklem. Během lepení nesmí dojít k znečištění dotykové plochy nebo polarizačního filtru / OCA fólii prachem nebo jinými částicemi, protože by to bylo vidět na zobrazovací ploše.

lepení polarizačního filtru Apple iPhone 6 lepení polarizačního filtru Apple iPhone 6 lepení OCA fólie Apple iPhone 6

7) Po přilepení obou vrstev (polarizačního filtru a OCA fólie) se LCD panel vloží do šablony, odlepí se ochranná fólie na OCA fólii a lehce se přilepí přední sklo. Poté se vyjme LCD panel s předním sklem a vloží se do laminovacího zařízení, které vytvoří vakuum a zalisuje přední sklo k LCD panelu. Lisovací plocha je nahřátá, aby lépe došlo k přilepení předního skla a LCD panelu s dotykovou plochou. I když je v lisovací komoře vakuum o hodnotě cca -100 Psi, ve většině případu zůstanou v různých místech LCD panelu bublinky, které se musí v dalším procesu odstranit.

lepení předního skla Apple iPhone 6lepení předního skla Apple iPhone 6 lisování předního skla Apple iPhone 6 přilepené přední sklo Apple iPhone 6

8) Po přilepení předního skla k LCD panelu se na přední sklo přilepí ochranná fólie, aby nemohlo dojít k poškození předního skla při dalším procesu. Poté se nalisuje plastový rámeček, na kterém je nanesené lepidlo, které se aktivuje teplotou cca 150 °C. Lisování probíhá za mírného tlaku, aby rámeček správně přilnul k přednímu sklu.

přilepení ochranné fólie Apple iPhone 6 lisování rámečku Apple iPhone 6 lisování rámečku Apple iPhone 6

9) Po lisování plastového rámečku se vloží kompletní LCD displej do tlakové komory, kde při vysokém tlaku cca 8 barů a určitém času dojde k odstranění bublinek v OCA fólii. Po odstranění bublinek již vypadá LCD displej jako nový, protože není vidět žádné poškození / bublinky nebo nečistoty.

tlaková komora Apple iPhone 6 kompletní LCD displej Apple iPhone 6

10) Na kompletní LCD displej se přilepí mřížka reproduktoru, očistí se plastový rámeček od zbytkového lepidla a přilepí se plomba s datumovkou.

kompletní LCD Apple iPhone 6

11) Opět se provede test na testeru a zkušebním telefonu, kde se ověří, že se LCD displej během výměny předního skla nepoškodil a je plně funkční. Zvláštní důraz se klade na testování dotykové plochy na zkušebním telefonu, protože musí být ve všech místech plně funkční a nesmí se samostatně aktivovat. Dále se nesmí zobrazovat na LCD displeji pruhy nebo jiné kvalitativní problémy.

testování LCD displeje Apple iPhone 6 testování LCD displeje Apple iPhone 6 testování LCD displeje Apple iPhone 6 testování LCD displeje Apple iPhone 6 testování LCD displeje Apple iPhone 6 testování LCD displeje Apple iPhone 6 testování LCD displeje Apple iPhone 6  testování LCD displeje Apple iPhone 6

12) Po důkladné kontrole LCD displeje se provede montáž komponent - přední kamery, reproduktoru, zadního plechu a "Home" tlačítka s ID touch

 montáž komponent Apple iPhone 6

13) Před montáži kompletního LCD displeje se musí zkontrolovat zadní / střední hliníkový rám, který obvykle bývá v nějakém místě poškozený a toto poškození zasahuje do oblasti LCD displeje, takže by ho nebylo možné správně namontovat. Poškozené místo se musí upravit / vypilovat / zbrousit, aby se LCD displej správně usadil. Také se provede kontrola prohnutí hliníkového rámu, protože při nadměrném prohnutí by docházelo k namáhání plastového rámečku a mohlo by dojít k jeho uvolnění / odlepení od předního skla. Poslední kontrola je ověření tloušťky baterie, která se vlivem stárnutí zvětšuje (nafukuje) a také by mohla bránit správnému usazení kompletního LCD displeje nebo pozdějšímu uvolnění plastového rámečku od předního skla. 

kontrola hliníkového rámu Apple iPhone kontrola hliníkového rámu Apple iPhone

14) LCD displej s vyměněným předním sklem a nalepenou ochrannou fólií vypadá jako nový a nejsou na něm vidět žádné poškození. Po montáži LCD displeje se opět provede kontrola funkčnosti celého mobilního telefonu - přední kamery, reproduktoru, "Home" tlačítka s ID touch, otestování volání, mikrofonu a senzoru přiblížení.

Kompletní LCD displej po výměně předního skla Apple iPhone 6


Naposledy zobrazené zboží

Žádné zboží